Μαθηματικά Ε΄ - Κλάσματα_Μετατροπή 2


ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΙΚΤΟ & ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ

 

Σε μεικτό μπορούν να μετατραπούν μόνο τα καταχρηστικά κλάσματα

 

 

Για να μετατρέψουμε γρήγορα ένα κλάσμα σε μεικτό αριθμό...

 

1. Διαιρούμε τον αριθμητή με τον παρονομαστή.

2. Το πηλίκο της διαίρεσης είναι ο ακέραιος του μεικτού.

3. Το κλάσμα του μεικτού έχει αριθμητή το υπόλοιπο της διαίρεσης και παρονομαστή τον ίδιο με το αρχικό κλάσμα.

 

Π.χ.

 

Αν διαιρέσουμε τους όρους ενός καταχρηστικού κλάσματος, θα μας προκύψει ή ακέραιος ή μεικτός αριθμός.

ακέραιος
μεικτός

 

 

Για να μετατρέψουμε γρήγορα ένα μεικτό αριθμό σε κλάσμα...

 

1. Πολλαπλασιάζουμε τον ακέραιο του μεικτού με τον παρονομαστή του κλάσματός του.

2. Στο γινόμενο που προκύπτει προσθέτουμε τον αριθμητή του μεικτού αριθμού.

3. Το αποτέλεσμα αποτελεί τον αριθμητή του νέου κλάσματος, ενώ παρονομαστής παραμένει ο ίδιος.

 

Π.χ.

 

 

 

 


 

 

Εξασκήσου... παίζοντας

 

 

Μετατρέπω μεικτούς σε κλάσματα

Σε κάθε σωστή μετατροπή κερδίζεις 2 πόντους.

 

Αν το κλάσμα μπορεί να γραφτεί με μικρότερους όρους (ανάγωγο), για να κερδίσεις 2 πόντους

θα πρέπει να το γράψεις κατευθείαν. Διαφορετικά κερδίζεις μόνο 1 πόντο.

Π.χ.

Αν μετατρέψεις ένα μεικτό αριθμό και το κλάσμα που βρήκες είναι 40/6 και το γράψεις θα πάρεις 1 πόντο.

Αν το γράψεις 20/3, που είναι το ισοδύναμό του με τους μικρότερους όρους, θα πάρεις 2 πόντους.