Μαθηματικά Ε΄ - Κλάσματα_σύγκριση


ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

 

Ομώνυμα κλάσματα

Όταν δύο κλάσματα είναι ομώνυμα, μεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει μεγαλύτερο αριθμητή.

Π.χ. 9/10 > 5/10 > 3/10

 

 

Ετερώνυμα κλάσματα

Με ίδιο αριθμητή

Μεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει το μικρότερο παρονομαστή.

Π.χ.

2/3 > 2/5 > 2/7 > 2/8

 

Για να συγκρίνουμε τα υπόλοιπα ετερώνυμα κλάσματα πρέπει ή να τα μετατρέψουμε σε δεκαδικούς αριθμούς ή σε ομώνυμα κλάσματα και μετά να τα συγκρίνουμε.

 

     Π.χ.

    Θέλουμε να συγκρίνουμε τα κλάσματα 2/5 και 3/8.

    Μετατρέπουμε τα κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς[1]: 2/5=0,4 και 3/8=0,375

    Άρα, 2/5>3/8, γιατί 0,4>0,375

 

       Δες εδώ

 

 

Εξασκήσου... παίζοντας

 

 

 

Σύγκρινε τα κλάσματα...

 

Αγώνας ταχύτητας δελφινιών

Προσπάθησε, κάθε φορά που χρειαζεται να μετακινήσεις το δελφίνι σου, να επιλέγεις το μεγαλύτερο κλάσμα από αυτά που δίνονται...

 

 

Footnotes

  1. Δες "Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό"